datum příjezdu
datum odjezdu
počet hostů 2 dospělí - 0 děti
počet pokojů
pokoj 1
počet dospělých
počet dětí
pokoj 2
počet dospělých
počet dětí
pokoj 3
počet dospělých
počet dětí
pokoj 4
počet dospělých
počet dětí

Privacy policy

Proč toto varování?
Tato stránka popisuje, jak jsou zpracována úložiště webu v souvislosti se zpracováním osobních údajů uživatelů, kteří jej používají .
Toto oznámení se podává na základě článku 13 legislativního nařízení č. 196/2003 Kód pro ochranu osobních údajů pro ty, kteří jsou v interakci s webovými službami  Europa Tourist Group přístupných na internetové adrese: https://www.hotelsavoybeach.eu.

Správce údajů
Po konzultaci těchto stránek mohou být zpracovány údaje o identifikovaných nebo identifikovatelných osobách.
Držitel jejich zpracovaní je:  Europa Tourist Group
 Europa Tourist Group
E-mail: savoy@etgroup.info

Místo zpracování dat
Zpracování dat vztahující se k webovým službám těchto stránek, se uskutečňuje v  Europa Tourist Group, a jsou zpracovávány pouze zodpovědnými zaměstnanci nebo jinými odborníky údržby.webových stránek.
Data z webové služby nejsou sdělována ani šířena.
Osobní údaje poskytnuté uživateli, kteří žádají o vyslání informačních materiálů, se používájí pouze k provedení služby nebo jiných žadostí a sdělovány jsou dalším stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné za účelem např. náklady na služby a pod.

Nepovinné údaje uživatele
Zaslání nepovinných údajů dobrovolně na e-mailové adresy uvedené na této stránce dovolují získání adresy odesílatele, která je nutná k odpovědi na požadavky a k jiným údajům obsažených ve zprávě.
Informativní specifikace syntézy podaná na našich webových stránkách je připravena k používání.

Metody zpracování
Osobní údaje jsou zpracovány automatizovanými nástroji po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny.
Jsou přijata zvláštní bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě dat, nezákonnému nebo nesprávnému užití a k neoprávněnému přístupu.

Práva dotyčného
Podle článku 7 zákoníku, jde o ochranu osobních údajů (legislativního nařízení 196/2003) Osoby, na které se vztahují osobní údaje mají právo kdykoli získat potvrzení o existenci těchto údajů, znát obsah a původ, ověřovat jejich správnost nebo požádat o jejich integraci, aktualizaci nebo opravy,požádat o zrušení, o anonymní transformaci nebo o blokování údajů, v případě v rozporu se zákonem, a také postavit se proti případnému použití osobních údajů z legitimních důvodů. Tyto žádosti musí být adresovány správci údajů.

objevuj svět europa tourist group &
 Europa Tourist Group © 2008 - 2019 | P.IVA 00880040274 -  Savoy Beach Hotel & Thermal SPA Corso Europa, 51 - 30020 Bibione (Ve) Italy | +39 0431 430144
Credits